In Memoriam

  

 

 

 

In memoriam Arie Bastiaan Heijerman 13 mei 1947 – 2 januari 2014

 

Aad Heijerman was in de jaren tachtig en negentig bij het grote publiek vooral bekend als speaker bij bodybuildingwedstrijden. Als speaker toonde hij zich een onvervalste liefhebber van de krachtsport in het algemeen en de bodybuildingsport in het bijzonder. Als speaker ontpopte hij zich tot een stand-up comedian van het zuiverste water. Maar in werkelijkheid was Aad een man met meerdere gezichten. Een man van niet alleen een lach maar ook van een traan…

Maar weinigen kenden de serieuze kanten van Aad. Met degenen die hem na aan het hart lagen, voerde hij gesprekken over de zin en onzin van het leven. Aad groeide op in een technische omgeving Van huis uit had Aad dankzij het kranenbedrijf van zijn familie dus een technische achtergrond meegekregen. Maar weinigen weten dat hij als technisch directeur van het merk Techno Gym in Nederland een meer dan volwaardig product maakte. Terugkijkend heeft Aad voor die inspanningen eigenlijk nooit de waardering gekregen die hij verdiende.

Gedurende de laatste jaren van zijn leven hield Aad zich bezig met het realiseren van zijn grote droom: Voor de krachtsport- en fitnesswereld de beste biomechanische trainingsapparatuur ooit maken. Om die droom te verwezenlijken vond hij een productiepartner in China. Tijdens zijn vele, soms maandenlange verblijven in de fabriek aldaar, werd Dyna-Q uiteindelijk geboren. Trainingsapparatuur geheel ontwikkeld op basis van de biomechanica.

Laat voor de geschiedschrijving helder en duidelijk genoteerd worden dat Aad Heijerman het geestelijk brein achter Dyna-Q is. Het concept komt geheel uit zijn koker. Zoals gezegd leefde Aad vanuit de drang om nog eenmaal in zijn leven een perfect product op de markt te brengen. Met Dyna-Q zorgde hij daadwerkelijk voor een ongeëvenaard functioneel product.

De laatste jaren waren voor Aad moeilijke jaren omdat hij een harde en pijnlijke strijd voerde tegen de ziekte ALS. Een ziekte die hem langzaam maar zeker sloopte. Ondanks dat presteerde hij het om met zijn kenmerkende vechtlust zijn definitieve afscheid nog jaren uit te stellen. Maar uiteindelijk moest hij zich toch gewonnen geven. Op 2 januari van 2014 nam Aad Heijerman definitief afscheid. De wereld is een inspirerend mens armer…

Aad we zullen je missen vriend … Bedankt ... voor "ALLES" !!!